top of page

קבוצת ילדים

בקבוצת מתחילים מתאמנים ילדים בגילאים 8 עד 11 וסייפים בשנה הראשונה של לימוד סיוף

הספורטאים מתאמנים על אלמנטים בסיסיים בסיוף ומשפרים גמישות, קואורדינציה וסיבולת באמצעות תרגילי כושר ומשחקים.

קבוצת נוער

בקבוצת נוער מתאמנים ספורטאים בגילאים 12 עד 18 משנה שניה במועדון. הפעילות משלבת אלמנטים טכניים בסיוף, מהירות תגובה, כושר סיבולת וטקטיקות בקרב. הסייפים אורכים קרבות אימונים ושיעורים אישיים עם המאמנים.

קבוצת בוגרים

קבוצת בוגרים מאחדת סייפים פעילים וסייפי עבר, בהם בוהרת תשוקה לספורט אצילי. הספורטאים מגיעים למועדון כדי לשמר את היכולת הספורטיבית ולערוך קרבות אימון. חלק מהספורטאים הם הורים לסייפים צעירים, המתאמנים במועדון. כך שהכל נשאר במשפחה!

Please reload

bottom of page